Alkohol- och drogscreening i andra sammanhang

Alkohol- och drogscreening i andra sammanhang

Vi samarbetar med frivård, kommuner och arbetsplatser inom exempelvis transport och restaurang. Det kan gälla att visa drogfrihet och nykterhet i vårdnadstvist, i arbetet, för hyreskontrakt eller som del i arbetsgivarens krav.

-Övervakade urinprover med kort varsel för droger alla kategorier

-Blodprover för alkohol med kort varsel som visar om det finns ett problem

-Flygande provtagning på arbetsplats med salivprov för droger, blodprov och utandningsprov

Vi återkopplar med resultat och information:

 -Föreligger det positiva prover?

-Är proverna tagna övervakat?

-Är proverna tagna med kort varsel?

-Hur tolkar våra läkare proverna?

-Förslag kan ges på hur alkohol- eller narkotikaproblem kan behandlas och följas upp

Intyg kan utfärdas av våra läkare som är specialister i psykiatri.

För prisfrågor och mer information välkommen att kontakta oss på Körkortshälsan