Andra sidor

Körkort

Körkortsportalen Allt om körkort -mycket bra sida!

Körkortslagen

Körkortsförordningen 

Myndigheter

Transportstyrelsen Myndigheten som bland annat utfärdar körkortstillstånd.

Socialstyrelsen Myndigheten som värnar hälsa och välfärd

Trafikverket

Alkohol / Narkotika

Motorförarnas helnykterhetsförbund -bra information om alkolås med mera.

Don´t drink and drive -Trafikverket

AA Anonyma alkoholister

NA Anonyma narkomaner

Hälsa

CVU Sörmland Ett företag i Sörmland som erbjuder psykiatriska utredningar, skyddat boende, HVB-hem för pojkar och utbildningar inom kognitiv beteendeterapi med mera.

Psykab Uppdrag för specialister i psykiatri. Handledning för psykiatriska verksamheter. Föreläsning- och utbildningsverksamhet inom området psykiatri som sömnproblem, ångest, bipolär sjukdom, beroende och missbruk, autismspektrum- och utvecklingsstörningar, personlighetsstörningar, depression, stress och psykossjukdomar. Även förlagsverksamhet och internetlösningar.

Utvilad En sida för dig som vill komma tillrätta med sömnproblem -bästa boken på marknaden kan du köpa här:

Nationella Psykoterapigruppen: Bedriver kognitiv psykoterapi samt erbjuder utbildning, kurser och föreläsningar såväl som handledning.