Introduktion Östergötland

KörkortEfter att du fått kontakt med Körkortshälsan så sker introduktionen. Denna syftar till att lägga upp exempelvis schema för provtagning ge information omprissättning och eller ge information om tidpunkt för besök. I undantagsfall ordnar vi ett introduktionsbesök.

😯 Kom ihåg:

Ta med legitimation till alla besök och till alla provtagningstillfällen

Ta med journalkopior som kan vara relevanta, exempelvis:

–       från infektionsklinik om du har dokumenterad hepatit

–       från beroendemottagning om du har kontakt där

–       från psykiatrisk klinik om du är diagnostiserad och utredd där

–       etc

Om du ringer eller mejlar: Ha framme eller bifoga en kopia på brevet från Transportstyrelsen som innehåller körkortsföreläggandet.

Under introduktionen med Körkortshälsan får du ett personligt upplägg med antingen en leg läkare eller en leg sjuksköterska som skriver in dig på mottagningen. Ni går tillsammans igenom hela processen, hur eventuell provtagning ska ske, tidsförlopp och du får all information du behöver för den fortsatta handläggningen. Allt med syfte att ett intyg ska kunna utformas så att du får behålla, får ta eller får tillbaka ditt körkort.