Körkortshälsan Östergötland

  • Vi skriver intyg så att du kan få tillbaka körkortet.
  • Vi skriver intyg så att du får behålla ditt körkort.
  • Vi skriver intyg för alkolås.
  • Vi skriver intyg för diabetes.
  • Vi skriver intyg för förlängning av yrkestrafikkörkort.
  • Vi skriver intyg för utökad behörighet.
  • Vi skriver intyg för ADHD och ADD.
  • Vi skriver intyg för andra psykiatriska tillstånd.
  • Vi ordnar med provtagning för kontroll av nykterhet och drogfrihet.

Det kan gälla förlängning av körkort, rattonykterhet, alkohol/droger, eller intyg för alkolås.