Körkortshälsan

Läkarintyg Körkort
Alkohol/Alkolås & Droger

Har du fått brev från Transportstyrelsen ? Körkortshälsan hjälper dig med att ansöka till Transportstyrelsen om alkolås

Efter inledande kontakt med oss kan provtagning påbörjas omgående. Läkarintyget utfärdas sedan av våra mycket erfarna specialistläkare i psykiatri och beroendefrågor på mottagningen. Våra läkare har utfärdat körkortsintyg gällande alkohol och droger i Körkortshälsans regi sedan 2012. 

Provtagning för alkohol och droger tas övervakat med kort varsel och analyseras via ett ackrediterat laboratorium.

Prisexempel inklusive läkarintyg och läkarbesök:

  • Ansökan om alkolås inklusive prover: 4.700 kr
  • Fyra blodprov alkohol: 6.900 kr
  • Sex urinprov droger: 9.100 kr
  • Två urinprov och fyra blodprov 9.100 kr
  • Håranalys droger prisuppgift efter förfrågan

Möjlighet till delbetalning finns. 

Digitalt läkarbesök var du än befinner dig

intyg

Läkarintyg för alkolås, så här går det till

I många fall måste personer som har dömts för rattfylleri eller drograttfylleri installera ett alkolås i sina fordon innan de kan få tillbaka körkortet. För detta ändamål måste de skaffa ett läkarintyg för alkolås från sin läkare. Med dessa intyg kan förarna visa att de är lämpliga att framföra motorfordon och att de förstår hur man använder ett alkolås på rätt sätt. Du får börja köra efter Transportstyrelsens beslut när alkolåset är installerat och ditt nya körkort är utfärdat. 

Alkolåset är personligt. Du får alltså endast köra det fordon som har ditt lås installerat. Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås gäller alla körkortstyper, även A och AM. Det gäller dock inte för förarbevis eller traktorkort. Det är tillåtet att ha alkolås i flera fordon samtidigt. Den som har ett förarbevis för moped klass II eller snöskoter eller terränghjuling som inte är återkallat får köra sådant fordon utan alkolås i Sverige. Transportstyrelsen anvisar leverantörer som installerar och servar alkolås.

Verkstaden som servar och installerar alkolåset måste också vara ansluten till Transportstyrelsens tekniska system för att överföringen av uppgifter från alkolåset ska fungera.

Alkolåset  kontrolleras och servas minst var 6:e månad. Service måste också ske vid andra tillfällen än var 6:e månad och om du inte följer föreskrivna krav om alkolåsets användning och t.ex. försöker starta fordonet trots att du har druckit alkohol kan alkolåset undanröjas. Du måste också kontrollera och serva alkolåset tidigast tre månader och senast två månader före villkorstidens slut. Vid samtliga servicetillfällen överförs uppgifter från alkolåset till Transportstyrelsen. Om inte uppgifter överförs vid de tillfällen som krävs kan alkolåsvillkoret undanröjas.

Om du under villkorstiden inte bedöms uppfylla kraven på lämplighet kommer ditt villkor om alkolås undanröjas och en återkallelsetid bestämmas. Återkallelsetiden kommer som minst motsvara återstående villkorstid. För att få tillbaka körkort efter återkallelsen behöver du ansökan om körkortstillstånd.

Du som har beviljats alkolås i ett år och inte har någon aktuell missbruksdiagnos eller en beroendediagnos behöver normalt sett inte lämna några prover under villkorstiden.

Du som har beviljats alkolås i två år och inte har någon aktuell missbruksdiagnos eller en beroendediagnos ska komma in med läkarintyg och resultat från provtagning efter sex månaders observationstid och därefter efter ytterligare tolv månaders observationstid. Det är därför viktigt att påbörja provtagningen i tid och detta hjälper Körkortshälsan till med. Läkarintyget inte får vara äldre än två månader när det lämnas in. Du som har fått alkolås efter att ha visat varaktig nykterhet, ska vid diagnosen missbruk eller beroende fortsätta lämna prover. Det står i det beslut som du har fått från Transportstyrelsen.

Du som har två års villkor behöver i de flesta fall fortsätta att styrka nykterhet även efter att det första läkarintyget har lämnats in.

Rulla till toppen