Körkortshälsan

Läkarintyg
sjöfart

Ut på böljan den blå!

Vi kan genomföra läkarintyg som förlängning (inte nybörjare) för sjöfolk (Däck, Maskin, Intendentur, Radiotelefonipersonal). Vi är anslutna till Transportstyrelsens digitala plattform sjöläkarwebb. 

 

 

Pris:

2.500 kr

Intyget fås i original undertecknat vid besöket samt skickas digitalt via sjöläkarwebb.  

Kontakta oss för att boka tid

intyg
Rulla till toppen