Körkortshälsan

Drogscreening på företag

Drogscreening på företag av Körkortshälsan

Körkortshälsan hjälper företaget med alkohol- och drogpolicy. Vi genomför drogscreening på plats på företaget eller på annan lokal. Vi jobbar med GDPR och avidentifierade prover. Vi kan erbjuda håranalys av droger, salivprover, urinprover eller blodprover som analyseras på certifierade laboratorier. Allt blir övervakat och säkert hanterat i Körkortshälsans regi. Vi kan erbjuda allt ifrån en engångskontakt till ett långvarigt samarbete med återkommande screening av företagets anställda. Eller screening vid nyanställningar.

Syftet med en alkohol och drogpolicy är att förhindra skadligt bruk bland företagets medarbetare. Företaget blir trivsammare och undviker ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader när det värnar om en god arbetsmiljö. Körkortshälsan stödjer företaget i arbetet att göra alkohol- och drogfrågan en arbetsmiljöfråga som sedan organiskt integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Körkortshälsans utbildningsprogram vänder sig till chefer och arbetsledare som har en viktig roll när det gäller att göra policyn känd för alla. Policyn med tillhörande handlingsplan och rutindokument omfattar alla företagets anställda och kan tas fram i samverkan med de fackliga organisationerna och skyddsombuden.

Körkortshälsan hjälper gärna till med rutiner för olika tänkbara scenarier som exempelvis när någon är påverkad på jobbet, dokumentationsrutiner, rehabiliteringsplaner och dokument för skriftlig överenskommelse mellan den som har problem med alkohol eller droger och arbetsgivaren.

Drogscreening Norrköping och Stockholm

På Körkortshälsan hjälper vi ditt lokala företag i Stockholm eller Östergötland till ett företag certifierat fritt från droger samt att det blir en omtyckt arbetsplats med en lättförståelig alkoholpolicy. Ta bara kontakt med oss med företagets behov så presenterar vi ett förslag som blir skräddarsytt för den individuella organisationen/företaget. Vi som jobbar på Körkortshälsan är legitimerad personal i form av läkare och sjuksköterskor med stor erfarenhet när det gäller droger, narkotika och alkohol. Vi kan genomföra drogscreening på plats på företaget eller på annan lokal. Vi jobbar med GDPR och avidentifierade prover. Vi kan erbjuda håranalys av droger, salivprover, urinprover eller blodprover som analyseras på certifierade laboratorier. Allt blir övervakat och säkert hanterat i Körkortshälsans regi. Vi kan erbjuda allt ifrån en engångskontakt till ett långvarigt samarbete med återkommande screening av företagets anställda. Eller screening vid nyanställningar.

Körkortshälsans utbildningsprogram vänder sig till chefer och arbetsledare som har en viktig roll när det gäller att göra policyn känd för alla. Policyn med tillhörande handlingsplan och rutindokument omfattar alla företagets anställda och kan tas fram i samverkan med de fackliga organisationerna och skyddsombuden.

Körkortshälsan hjälper gärna till med rutiner för olika tänkbara scenarier som exempelvis när någon är påverkad på jobbet, dokumentationsrutiner, rehabiliteringsplaner och dokument för skriftlig överenskommelse mellan den som har problem med alkohol eller droger och arbetsgivaren.

intyg

Drogtestning av personal

Drogtestning av personal i företag är en viktig del av att upprätthålla en effektiv och hälsosam arbetsplats. Drogtester säkerställer inte bara att de anställda inte är påverkade av droger när de är på jobbet, utan kan också avskräcka från att använda droger. Drogtestning sker oftast genom urinanalys, där man letar efter förekomst av ämnen som amfetamin, kokain, marijuana, opiater och andra olagliga droger i en persons system. Många företag har antagit en “allomfattande” strategi för drogtestning, vilket innebär att all form av droganvändning (inklusive ordinerad medicinering) är en grund för uppsägning.

 

Rulla till toppen