Körkortshälsan

Läkarintyg körkort med ADHD

Vi utför läkarintyg till kökort för dig som har Adhd

Körkortshälsan är en vårdgivare i Sverige som specialiserar sig på att utfärda läkarintyg för körkort till personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), autismspektrumtillstånd och likartade tillstånd samt psykisk utvecklingsstörning.

Denna tjänst är tillgänglig för alla svenska medborgare och invånare som har fått diagnoser som ADHD, ADD, intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Ibland förelägger Transportstyrelsen att inkomma med intyg när det gäller andra psykiatriska diagnoser som exempelvis bipolär sjukdom, psykos eller schizofreni. Körkortshälsans doktorer är erfarna specialister i psykiatri och skriver i princip samtliga intyg som berör psykiatriska diagnoser i relation till körkort och körförmåga. Körkortshälsan utfärdar också intyg till äldre personer som för sitt körkort ifrågasatt av polis eller Transportstyrelsen. Här samarbetar Körkortshälsan med trafikskolor som har specialutbildade trafiklärare. Bedömningsprocessen består av en genomgång av eventuellt tidigare förekommande utredningar följt av klinisk bedömning och i vissa fall körprov i praktiken med specialutbildad körskollärare. Vi har även ett strukturerat verktyg för eventuell avdiagnostisering av ADD och ADHD som uppfyller såväl polisens som försvarmaktens och pliktverkets krav.

Vi utför bedömningarna om så önskas via digitala möten i så lång utsträckning det går. Våra utredningar ger värdefulla insikt om hur en person kommer att klara sig bakom ratten och om han eller hon skulle kunna hantera eventuella oväntade omständigheter under körningen.

Digitalt läkarbesök var du än befinner dig

intyg

Utbildningsråd kring Adhd

Körkortshälsan tillhandahåller dessutom ytterligare utbildningsråd och resurser för dem som får sitt läkarintyg, vilket hjälper dem att bättre förstå det ansvar som är förknippat med att vara en säker och ansvarsfull förare.

Körkortshälsan samarbetar vid behov med olika försäkringsbolag för att se till att personer med ADHD kan få ett lämpligt försäkringsskydd till konkurrenskraftiga priser när de får sitt körkort.

Genom att sträva efter en utmärkt både medicinsk vård och kundservice är Körkortshälsan fast besluten att ge personer med ADHD möjlighet att få tillgång till säkra körupplevelser genom att utfärda medicinska intyg för körkort i hela Sverige.

intyg

Utfärda läkarintyg körkort med ADHD digitalt

De flesta intyg som gäller psykiatriska diagnoser så som exempelvis ADHD eller ADD kan vi på Körkortshälsan utfärda digitalt via videosamtal.

Genom att använda digitala läkarintyg säkerställs att den medicinska informationen är korrekt eftersom den enkelt kan kontrolleras och verifieras. Journalhandlingar och tidigare utredningar granskas före det digitala mötet. Förfarandet bidrar till att förhindra fel i diagnosen eller det medicinska godkännandet, vilket kan leda till allvarliga problem längre fram om det inte hanteras på rätt sätt. Dessutom bidrar digitala medicinska intyg till att minska pappersarbetet, vilket sparar tid och pengar samtidigt som processen för utfärdande av medicinska intyg effektiviseras. Så boka din tid här på vår hemsida.

Rulla till toppen